Giá lúa tươi IR 504 thu hoạch cuối tháng 5 tại Cần Thơ ngày 18/5/2019
 

Giá lúa tươi IR 504 thu hoạch cuối tháng 5 tại Cần Thơ ngày 18/5/2019

Giá lúa tươi IR 504 thu hoạch cuối tháng 5 tại Cần Thơ ổn định

Chủng loại

Ghi chú

18/5/2019

+/-

IR 504

Tại ruộng

4,300-4,350

0

Tin tham khảo