Giá lúa tươi IR 504 thu hoạch cuối tháng 4/2019 tại Bạc Liêu – Sóc Trăng ngày 17/4/2019
 

Giá lúa tươi IR 504 thu hoạch cuối tháng 4/2019 tại Bạc Liêu – Sóc Trăng ngày 17/4/2019

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí