Giá lúa tươi IR 504 tại Sóc Trăng ngày 23/04/2018
 

Giá lúa tươi IR 504 tại Sóc Trăng ngày 23/04/2018

Giá lúa tươi IR 504 tại Sóc Trăng tăng

Chủng loại

Ghi chú

23/04/2018

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,600-5,700

25

Tin tham khảo