Giá lúa tươi IR 504 tại Long An ngày 31/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR 504 tại Long An ngày 31/07/2017

Giá lúa tươi IR 504 tại Long An giảm

Chủng loại

Ghi chú

31/07

+/-

IR 504

Tại ruộng

4,700-5,100

-100

Tin tham khảo