Giá lúa tươi IR 504 tại Huyện Trị Tôn - An Giang ngày 30/08/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR 504 tại Huyện Trị Tôn - An Giang ngày 30/08/2017

Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

30/8

+/-

IR 504

Tại ruộng

4,850

0

Tin tham khảo