Giá lúa tươi IR 504 tại Huyện Trị Tôn – An Giang ngày 25/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR 504 tại Huyện Trị Tôn – An Giang ngày 25/07/2017

Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang tăng

Chủng loại

Ghi chú

25/07

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,000

+100

Tin tham khảo