Giá lúa tươi IR 504 tại Huyên Thoại Sơn - An Giang ngày 31/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR 504 tại Huyên Thoại Sơn - An Giang ngày 31/10/2017

Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

30/10

+/-

IR 504

Tại ruộng

5.300-5,350 -

Tin tham khảo