Giá lúa tươi IR 504 tại Huyện Tân Hưng - Long An ngày 29/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR 504 tại Huyện Tân Hưng - Long An ngày 29/5/2017

Giá lúa IR504 tại Long An tăng

Chủng loại

Ghi chú

29/5/2017

+/-

IR 50404

Tại ruộng

4,400

100

 

Tin tham khảo