Giá lúa tươi IR 504 tại Huyện Tân Hưng - Long An ngày 26/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR 504 tại Huyện Tân Hưng - Long An ngày 26/5/2017

Giá lúa IR504 tại Long An ổn định

Chủng loại

Ghi chú

26/5/2017

+/-

IR 50404

Tại ruộng

4,300

0

Tin tham khảo