Giá lúa tươi IR 504 tại Huyện Hòn Đất – Kiên Giang ngày 30/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR 504 tại Huyện Hòn Đất – Kiên Giang ngày 30/5/2017

Giá lúa tươi IR504 tại Huyện Hòn Đất – Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

30/5/2017

+/-

IR 50404

Tại ruộng

4,100-4,200

0

Tin tham khảo