Giá lúa tươi IR 504 tại Hậu Giang ngày 24/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR 504 tại Hậu Giang ngày 24/01/2018

Giá lúa tươi IR 504 tại Hậu Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

24/01

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,700

0

Tin tham khảo