Giá lúa tươi IR 504 tại Đồng Tháp ngày 30/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR 504 tại Đồng Tháp ngày 30/01/2018

Giá lúa tươi IR 504 tại Đồng Tháp ổn định

Chủng loại

Ghi chú

30/01

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,700

-

Tin tham khảo