Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang ngày 30/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang ngày 30/06/2017

Giá lúa IR504  tại An Giang tăng

Chủng loại

Ghi chú

30/06/2017

+/-

IR 50404

Tại ruộng

5,100

+150

Tin tham khảo