Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang ngày 29/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang ngày 29/06/2017

Giá lúa IR504  tại An Giang giảm

Chủng loại

Ghi chú

29/06/2017

+/-

IR 50404

Tại ruộng

4,900-5,000

-50

Tin tham khảo