Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang ngày 26/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang ngày 26/10/2017

Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang giảm

Chủng loại

Ghi chú

26/10

+/-

IR 504

Tại ruộng

5.100-5,300 -150

Tin tham khảo