Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang ngày 25/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang ngày 25/10/2017

Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

25/10

+/-

IR 504

Tại ruộng

5.350 0

Tin tham khảo