Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang ngày 24/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang ngày 24/06/2017

Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang tăng nhẹ

Chủng loại

Ghi chú

24/06/2017

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,000-5,100

+50

Tin tham khảo