Giá lúa tươi DS1 tại Kiên Giang ngày 26/09/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi DS1 tại Kiên Giang ngày 26/09/2017

Giá lúa tươi DS1 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

26/09

+/-

DS1

Tại ruộng

6,700

0

Tin tham khảo