Giá lúa tươi DS1 tại Huyện Tam Nông - Đồng Tháp ngày 31/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi DS1 tại Huyện Tam Nông - Đồng Tháp ngày 31/07/2017

Giá lúa tươi DS1 tại Đồng Tháp ổn định

Chủng loại

Ghi chú

31/07

+/-

DS1

Tại ruộng

6,000

0

Tin tham khảo