Giá lúa tươi DS1 tại Huyện Kiên Lương - Kiên Giang ngày 25/09/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi DS1 tại Huyện Kiên Lương - Kiên Giang ngày 25/09/2017

Giá lúa tươi DS1 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

25/09

+/-

DS1

Tại ruộng

6,700-6,750

0

Tin tham khảo