Giá lúa tươi DS1 tại Huyện Hòn Đất - Kiên Giang ngày 24/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi DS1 tại Huyện Hòn Đất - Kiên Giang ngày 24/01/2018

Giá lúa tươi DS1 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

24/01

+/-

DS1

Tại ruộng

7,200

0

Tin tham khảo