Giá lúa tươi DS1 tại Huyện Châu Thành - An Giang ngày 26/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi DS1 tại Huyện Châu Thành - An Giang ngày 26/07/2017

Giá lúa tươi DS1 tại An Giang giảm

Chủng loại

Ghi chú

26/07

+/-

DS1

Tại ruộng

6,100

-100

Tin tham khảo