Giá lúa tươi DS1 tại An Giang ngày 28/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi DS1 tại An Giang ngày 28/06/2017

Giá lúa tươi DS1 tại An Giang tăng

Chủng loại

Ghi chú

28/06

+/-

DS1

Tại ruộng

6,500

+250

Tin tham khảo