Giá lúa tươi DS1 tại An Giang ngày 26/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi DS1 tại An Giang ngày 26/06/2017

Giá lúa tươi DS1 tại An Giang giảm

Chủng loại

Ghi chú

26/06

+/-

DS1

Tại ruộng

6,200-6,300

-1,150

 

Tin tham khảo