Giá lúa tươi DS1 tại An Giang ngày 25/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi DS1 tại An Giang ngày 25/07/2017

Giá lúa tươi DS1 tại An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

25/07

+/-

DS1

Tại ruộng

6,400-6,500

0

Tin tham khảo