Giá lúa tươi DS1 tại An Giang ngày 04/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi DS1 tại An Giang ngày 04/01/2018

Giá lúa tươi DS1 tại An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

04/01/2018

+/-

DS1

Tại ruộng

7,100

 

Tin tham khảo