Giá lúa tươi DS1 tại Huyện Trị Tôn - An Giang ngày 31/08/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tươi DS1 tại Huyện Trị Tôn - An Giang ngày 31/08/2017

Giá lúa tươi DS1 tại An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

31/08

+/-

DS1

Tại ruộng

5,800

0

Tin tham khảo