Giá lúa thấp, An Giang chỉ đạo giảm ít nhất 20000 ha diện tích sản xuất lúa, nếp
 

Giá lúa thấp, An Giang chỉ đạo giảm ít nhất 20000 ha diện tích sản xuất lúa, nếp

Trong kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông 2019, lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo giảm ít nhất 20.000 ha diện tích sản xuất lúa, nếp ưu tiên xả lũ tránh áp lực cho sản lượng trong vụ Thu Đông tới.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí