Giá lúa tại Ngã 5 – Thanh Tri – Sóc Trăng ngày 27/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tại Ngã 5 – Thanh Tri – Sóc Trăng ngày 27/5/2017

Giá lúa IR504 ổn định

Chủng loại

Ghi chú

27/5/2017

+/-

IR 50404

Tại ruộng

4,100 – 4,150

0

Tin tham khảo