Giá lúa tại Huyện Tri Tôn – An Giang ngày 27/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa tại Huyện Tri Tôn – An Giang ngày 27/5/2017

Giá lúa IR504 tăng nhẹ

Chủng loại

Ghi chú

27/5/2017

+/-

IR 50404

Tại ruộng

4,450

50

Tin tham khảo