Giá lúa nếp tươi tại Huyện Châu Phú - An Giang tại ruộng ngày 25/08/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tươi tại Huyện Châu Phú - An Giang tại ruộng ngày 25/08/2017

Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ổn định

Chủng loại

Ghi chú

25/082017

+/-

Nếp

Tại ruộng

4,600

0

Tin tham khảo