Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 29/08/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 29/08/2017

Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng giảm

Chủng loại

Ghi chú

29/08/2017

+/-

Nếp

Tại ruộng

4,900

-50

Tin tham khảo