Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 28/08/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 28/08/2017

Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng tăng

Chủng loại

Ghi chú

28/08/2017

+/-

Nếp

Tại ruộng

4,900-5,000

+300

Tin tham khảo