Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 28/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 28/07/2017

Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng giảm

Chủng loại

Ghi chú

28/07/2017

+/-

Nếp

Tại ruộng

4,700-4,800

-200

Tin tham khảo