Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 27/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 27/12/2017

Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ổn định

Chủng loại

Ghi chú

27/12/2017

+/-

Nếp

Tại ruộng

6,000-6,100

0

Tin tham khảo