Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 27/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 27/06/2017

Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ổn định

Chủng loại

Ghi chú

27/06/2017

+/-

Nếp

Tại ruộng

5,200

0

 

Tin tham khảo