Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 24/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 24/06/2017

Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng tăng

 

Chủng loại

Ghi chú

24/06/2017

+/-

Nếp

Tại ruộng

5,200

+100

Tin tham khảo