Giá lúa nếp tươi Long An tại Đồng Tháp ngày 30/05/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tươi Long An tại Đồng Tháp ngày 30/05/2017

Giá lúa nếp tươi Long An tại Đồng Tháp ổn định

Chủng loại

Ghi chú

30/5/2017

+/-

Nếp

Tại ruộng

5,100

-

Tin tham khảo