Giá lúa nếp tươi Huyện Vĩnh Hưng - Long An tại ruộng ngày 26/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tươi Huyện Vĩnh Hưng - Long An tại ruộng ngày 26/07/2017

Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng giảm

Chủng loại

Ghi chú

26/07/2017

+/-

Nếp

Tại ruộng

4,900-5,000

-150

Tin tham khảo