Giá lúa nếp tươi Huyện Tri Tôn – An Giang tại ruộng ngày 25/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tươi Huyện Tri Tôn – An Giang tại ruộng ngày 25/07/2017

Giá lúa nếp tươi An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

25/07

+/-

Nếp

Tại ruộng

4,500

0

 

Tin tham khảo