Giá lúa nếp tươi An Giang tại ruộng ngày 28/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tươi An Giang tại ruộng ngày 28/07/2017

Giá lúa nếp tươi An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

28/07

+/-

Nếp

Tại ruộng

4,200-4,300

0