Giá lúa nếp tươi An Giang tại ruộng ngày 27/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tươi An Giang tại ruộng ngày 27/07/2017

Giá lúa nếp tươi An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

27/07

+/-

Nếp

Tại ruộng

4,500-4,600

0

Tin tham khảo