Giá lúa nếp tươi An Giang – Huyện Châu Thành – An Giang tại ruộng ngày 30/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tươi An Giang – Huyện Châu Thành – An Giang tại ruộng ngày 30/06/2017

Giá lúa nếp tươi An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

30/06

+/-

Nếp

Tại ruộng

5,000

0

Tin tham khảo