Giá lúa nếp tươi An Giang – Huyện Châu Thành – An Giang tại ruộng ngày 23/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tươi An Giang – Huyện Châu Thành – An Giang tại ruộng ngày 23/06/2017

Giá lúa nếp tươi An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

23/06/2017

+/-

Nếp

Tại ruộng

4,500

0

Tin tham khảo