Giá lúa nếp tại Long An ngày 29/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tại Long An ngày 29/5/2017

Giá lúa nếp tại Long An ổn định

Chủng loại

Ghi chú

29/5/2017

+/-

Nếp

Tại ruộng

5,100

0

Tin tham khảo