Giá lúa nếp tại Long An ngày 26/05/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tại Long An ngày 26/05/2017

Giá lúa nếp tại Long An tăng nhẹ

Chủng loại

Ghi chú

26/5/2017

+/-

Nếp

Tại ruộng

5,150

50

Tin tham khảo