Giá lúa nếp tại Huyện Châu Thanh, Châu Phú – An Giang ngày 27/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tại Huyện Châu Thanh, Châu Phú – An Giang ngày 27/5/2017

Chủng loại

Ghi chú

27/5/2017

+/-

Nếp An Giang (Châu Thanh, Châu Phú)

Tại ruộng

4,600

-

Tin tham khảo