Giá lúa Nếp Long An ngày 26/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa Nếp Long An ngày 26/04/2018

Giá lúa Nếp Long An tăng

Chủng loại

Ghi chú

26/04/2018

+/-

Nếp Long An

Tại ruộng

5,900-6,000

450

Tin tham khảo