Giá lúa Nếp Long An ngày 23/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa Nếp Long An ngày 23/04/2018

Giá lúa Nếp Long An vụ Hè Thu

Chủng loại

Ghi chú

23/04/2018

+/-

Nếp Long An

Tại ruộng

5,500

-

Tin tham khảo