Giá lúa mỳ tăng mạnh do lo ngại hạn hán nghiêm trọng hơn cả năm 2012

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa mỳ tăng mạnh do lo ngại hạn hán nghiêm trọng hơn cả năm 2012

Giá lúa mỳ tiếp tục tăng mạnh, nhiều nhà phân tích lo sợ hạn hán có thể nghiêm trọng hơn cả năm 2012

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

29/06

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tăng nhẹ trở lại do lo ngại hạn hán tại vùng Trung Tây

Mỹ - CBOT

141.6

1.2

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

145.4

1.2

Kỳ hạn tháng 9

Lúa mỳ: giá lúa mỳ tiếp tục tăng mạnh, nhiều nhà phân tích lo sợ hạn hán có thể nghiêm trọng hơn cả năm 2012

Mỹ - CBOT

176.4

8.4

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

182.2

8.4

Kỳ hạn tháng 9

Đậu tương: giá đậu tương tăng do hạn hán tại vùng Trung Tây

Mỹ - CBOT

336.4

0.6

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

339.2

0.9

Kỳ hạn tháng 9

Khô đậu tương: giá khô đậu tương CBOT giảm nhẹ do nhu cầu yếu, doanh số xuất khẩu đáng thất vọng. Trong khi nhu cầu đối với khô đậu tương Argentina lại tăng khi đồng Peso giảm giá mạnh

Mỹ - CBOT

324.6

-0.2

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

328.7

0.0

Kỳ hạn tháng 9

Tin tham khảo